Acnelyse 20 Gr Krem
FORMULÜ:
% 0,1 Retinoik asit = Tretinoin (etken madde). Propil Paraben. MetilParaben (koruyucu). Butil Hidroksi Tolyen (antioksidan) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikler :
Acnelyse Krem’in bileşiminde bulunan Retinoik Asit foliküler epitelhücrelerinin birbirine yapışmasını ve mikrokomedon oluşumunu azaltır.Tretinoin ayrıca mitotik aktiviteyi stimüle eder; foliküler epitelhücrelerin devrini arttırır. Bu özellikleriyle komedon oluşumunu önler,epitelin ekfoliasyonunu sağlar ve akne vulgaris tedavisinde istenenetkileri gösterir.
Farmakokinetik Özellikler :
Susuz topikal tretinoin formülasyonlarının 10 gün süre ile uygulanantekrarlanan dozlarının % 8 inin sistemik olarak emilime uğrayabileceğibildirilmiştir. Bu oran sulu topikal tretinoin formülasyonları için %1.41 olarak belirlenmiştir. İlaç geniş yüzeylere uygulandığında ya dauzun süre kullanıldığında emilimi artabilir. Topikal olarak uygulanantretinoin dozunun % 4.45inin renal yol, % 1,58inin ise safra yolu ileeliminasyona uğradığı bildirilmiştir.

ENDİKASYONLARI :
Akne vulgaris, açık komedon, psoriazis, lameller iktiyozis epidermolitik hiperkeratoziste kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI :
Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı, önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

UYARI / ÖNLEMLER :
Genel
Duyarlılık veya kimyasal iritasyon oluşursa, tedavi kesilmelidir.Acnelyse Krem kullanımı sırasında, hastanın güneş ışığı ile teması enaza indirilmelidir. Güneş yanığı olan hastalar tamamen iyileşinceyekadar Acnelyse Krem kullanılmamalıdır. Ultraviyole ışığı ile temasengellenemiyorsa, güneş ışığını engelleyici ajanların kullanımıönerilmelidir. Acnelyse Krem, gözlere, mükoz memebranlara, burunkenarlarına ve ağıza temas
etmemelidir. Topikal kullanım, uygulama bölgesine iritasyona bağlılokal eriteme ve ciltte soyulmaya neden olabilir. Lokal iritasyon aynışiddetle devam ederse, hastalara ilacı daha seyrek kullanmaları; geçicibir süre için ara vermeleri veya tamamen bırakmaları önerilmelidir.Ekzematöz deri bölgelerinde iritasyona neden olduğu bildirilmiştir; bunedenle, böyle hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

GEBELERDE VE EMZİKLİLER:
Gebelik Kategorisi C  dir.
Hamilelik sırasında kullanıldığında : yeni doğanlarda gastrointestinalve üriner sistemde malformasyona ( ileal atresi, orta bağırsaktadüğümlenme, kısmi pelvi-üreterik bağlantı tıkanıklığı ile birlikte sağhidroknefroz ) neden olduğu rapor edilmiştir. Bu nedenle hamilekadınlarda kullanılmamalıdır. Emziren kadınlarda ise risk/yarar ilşkisideğerlendirilerek kullanılmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Duyarlı kişilerin ciltlerinde kızarıklık, ödem, veziküle veyakabuklanma oluşabilir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, ya cilttedüzelme olana kadar ilaç kesilmelidir veya ilaç, hastanın tolereedebileceği bir düzeyde uygulanmalıdır. Topikal Tretioin’e karşı gerçekkontakt allerji çok
nadiren ortaya çıkmaktadır. Acnelyse Krem, hipo veya hiperpigmentasyonaneden olabilir. Bugüne kadar Acnelyse Krem ile ilgili olarak ortayaçıktığı bildirilen yan etkiler, tedavi kesildikten 3-5 gün sonraortadan kalkmaktadır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :
Tedavi edici sabunlar ve temizliyicilerle birlikte kullanıldığında,kuvvetli bir kurutucu etki ortaya çıkmaktadır. Kükürt, Rezorsin veyasalisilik asit içeren preparatlar Acnelyse Krem ile birliktekullanılıyorsa çok dikkatli olunmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Acnelyse Krem günde bir kez ve gece olmak koşuluyla, parmak ucu ilelezyonlu bölgeye çok hafif sürülür. Uygulama ile ciltte geçici birsıcaklık ve batışma hissi olabilir. Gerekirse, tedaviye ara verilerekveya uygulama sıklığı azaltılarak, hastanın tolere edeceği dozayarlanabilir. Tedavinin ilk haftalarında enflamatuar lezyonlarda artışolabilir. Bunun nedeni, ilacın lezyonlar üzerindeki etkisidir ve ilacınkesilmesini gerektirmez. Tedavi sonuçları 2-3 hafta sonra ortayaçıkmaktadır, fakat tam fayda sağlanması için 6 haftadan fazla süregerekebilir. Lezyonlar düzelmeye başladıktan sonra ilaç, daha